Halti x Nolla - Arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjä: Halti Oy, PL 100, 01151 Söderkulla, Y-tunnus: 1896680-7, yhdessä The Nolla Company Oy, Uudenmaankatu 25 A 7, 00120 Helsinki, Y-tunnus 3092638-1 kanssa.

2. Osallistumisoikeus: Arvontaan voi osallistua kaikki yli 18-vuotiaat henkilöt. Kilpailuun osallistuminen ei maksa mitään eikä se velvoita tuotteen tai palvelun ostamista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen hyväksymistä.

3. Osallistumisaika:
18.-28.4.2024

4. Palkinto: Yhden yön majoitus Tvijälpin saarella Nolla-mökeissä, max 14 hengelle. Palkintoon kuuluu lisäksi venekuljetus saarelle ja takaisin. Saarella vapaasti käytettävissä sup-lautoja, kajakkeja ja soutuveneitä.

5. Arvonta: Arvonta suoritetaan 29.4.2024 klo 9.

6. Voiton lunastus: Voitosta ja sen lunastamisesta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 3.5.2024 mennessä, on järjestäjällä oikeus arpoa tilalle uusi voittaja.

7. Henkilötietojen käsittely: Halti Oy käsittelee arvonnassa seuraavia tietoja: nimi ja sähköpostiosoite. Tietoja käytetään voitosta ilmoittamiseen. Kilpailuun osallistumisen yhteydessä annettuja tietoja ei säilytetä kilpailun päättymisen jälkeen eikä luovuteta kolmansille osapuolille, ellei henkilö ole antanut markkinointilupaa. Halti Oy noudattaa kaikkia soveltuvia yksityisyyden suojaa koskevia säännöksiä, mukaan lukien henkilötietolakia ja Yleistä Tietosuoja-asetusta (GDPR).

8. Vastuut: Osallistujan yksinomaisella vastuulla on varmistaa, että osallistujan antamat tiedot ovat täsmällisiä. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta.

9. Verot: Palkinnon luovuttaja, The Nolla Company Oy, sitoutuu maksamaan lakisääteiset verot palkinnosta. Palkintoa ei vaihdeta muuhun aineettomaan tai aineelliseen hyödykkeeseen.

Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä.