Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Halti Oy

Rekisterinpitäjä:

Halti Oy y-tunnus: 1896680-7

Osoite: PL 100, Massbyntie 101 FI-01151 Söderkulla, Finland

 

Halti Oy sitoutuu suojaamaan niiden henkilöiden yksityisyyttä, joiden henkilötietoja se kerää liiketoiminnassaan. Tämä tietosuojaseloste selventää, miten Halti Oy käsittelee henkilötietoja, joiden käsittely liittyy

 • asiakkuuksiin
 • markkinointiin
 • rekrytointiin
 • yhteistyökumppanuuksien ylläpitoon

Selosteessa selvennämme myös, millä tavoin verkkosivuillamme ja verkkokaupassamme kerätään analytiikan perusteella tietoja, joista henkilö ei ole tunnistettavissa.

Haluamme, että henkilöt, joiden henkilötietoja keräämme, tietävät henkilötietoihin liittyvät oikeutensa. Tietosuojaselosteessa kerromme, mihin tarkoituksiin keräämme ja käytämme henkilötietoja, mitä tietoja keräämme, mistä tiedot on kerätty ja miten halutessaan tiedot saa poistettua henkilörekistereistämme sekä peruutettua mahdollisen henkilötietojen käsittelyyn annetun suostumuksen.

Mihin oikeus käyttää henkilötietoja perustuu?

Oikeus käyttää henkilötietoja perustuu johonkin seuraavista perusteista:

 • Suostumus: Yrityksemme on saanut ennalta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn. Suostumus on tullut meille kirjallisesti, suullisesti, sähköpostitse, myymälä ostoksen yhteydessä, verkkokaupan ostoksen yhteydessä tai verkkoyhteydenoton kautta uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.
 • Sopimuksen täytäntöönpano: Tietojen käsittely on tarpeen sopimuksen, kuten verkkokaupasta ostetun tuotteen toimituksen suorittamiseksi.
 • Oikeutettu etu: Tietojen käsittely on tarpeen Halti Oy:n oikeutetun edun toteuttamiseksi.

  Mitä tietoja ja mitä tarkoituksia varten henkilötietoja kerätään? 

  Käsittelemme ainoastaan sellaisia henkilötietoja, joiden käsittely on kohtuudella tarpeen tässä tietosuojaselosteessa esitettyjen tarkoitusten yhteydessä.

  Asiakkailta kerätty tieto

  Keräämme asiakkailtamme tietoja verkko-ostosten toimituksia sekä asiakkuuksien hallintaa varten. Verkkokaupassa asioidessa tietoja antava ja pääasiallinen tietolähde on verkkokaupan käyttäjä eli asiakas itse, joka antaa tiedot tilausta tehdessään. Asiakas voi antaa tietojaan Halti World -liittymissivulla, Halti World -rekisteriin liittymistä koskevilla kampanjasivulla tai täytetyn hakemuksen kautta.

  Myös myymälässä asioidessa tietoja antava ja pääasiallinen tietolähde on myymälän asiakas itse, joka antaa oman nimen, sähköpostiosoitteen sekä puhelinnumeron liittyessään Halti World kanta-asiakkaaksi.

  Verkkokaupasta ostavalta asiakkaalta kerätään seuraavat tiedot:  

  • Tunnistamistiedot etu- ja sukunimi.
  • Yhteystiedot osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
  • Maksutiedot liittyen maksutapahtumien selvittämiseen, palautuksiin ja mahdollisiin luottotietojen tarkastuksiin.
  • Ostoshistoria, johon kuuluu tilatut tuotteet ja palautukset.
  • Toimitustiedot, jotka tarvitaan tuotteen toimitusta varten.
  • Annettu palaute ja lähetetyt viestit.
  • Osallistumiset mahdollisiin kilpailuihin tai asiakastyytyväisyyskyselyihin, joissa kysytään yhteystietoja.
  • Maksujen käsittelyssä käytämme Maksuturvan palveluja ja toimituksissa logistiikkayrityksen palveluja, jolloin asiakas ohjataan kolmannen osapuolen verkkosivuille. Tällöin sivustoon sovelletaan kyseisen palveluntarjoajan ehtoja ja tietosuojaselostetta. Halti Oy ei tallenna pankki- tai luottokorttien tietoja järjestelmiinsä.

  Kivijalkamyymälästä ostavalta asiakkaalta kerätään seuraavat tiedot, jos asiakas liittyy Halti World kanta-asiakkaaksi.

  • Tunnistamistiedot etu- ja sukunimi.
  • Yhteystiedot sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
  • Ostohistoria, johon kuuluu tilatut tuotteet.
  • Ostotapahtuman maksutiedot, maksutapa.
  • Myymälätiedot, mistä myymälästä ostotapahtuma on tehty.

  Halti Oy käyttää tietoja asiakkuuksien hallintaan ja käyttäjien tunnistamiseen. Tietoja käytetään tilausten käsittelyyn, toimittamiseen, vaihtamiseen, palauttamiseen ja arkistointiin. Asiakkaan tilauksia voidaan ongelmatilanteissa seurata ja olla asiakkaaseen yhteyksissä tilaukseen liittyen. Käytämme tietoja asiakaspalvelussa, jotta voimme tarjota mahdollisimman hyvää palvelua liittyen tuotteisiimme ja toimituksiin. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös takuuseen liittyvissä asioissa.

  Tietoja voidaan käyttää kohdennettuun mainontaan niille, jotka ovat antaneet markkinointiluvan. Markkinointitoimenpiteitä voi olla sähköpostimarkkinointi, tekstiviestimarkkinointi (Halti World-rekisteri), suoramarkkinointi sekä digitaalinen markkinointi (sosiaalinen media, display-mainonta, hakukonemainonta).

  Käsittelyperuste on sopimuksen eli verkko-ostossopimuksen täytäntöönpano tai henkilön suostumus.

  Verkkosivuilta analytiikan avulla kerätty tieto

  Verkkosivujen kävijöiltä kerätään seuraavia tietoja analytiikan avulla:

  • Käyttäjätilin tunnistetiedot, käytettävä selain, käyttöjärjestelmä, laitemalli, IP-osoite, yhteyden muodostamisaika ja yhteyden kesto.
  • Jos kävijällä on sijaintitiedot päällä, tallentuu GPS-koordinaatit ja vastaavat paikannustiedot. Evästeet ja muut tunnistetiedot. ( Lue lisää tästä)
  • Tiedot markkinointikampanjoista ja muut mahdolliset suostumuksella kerättävät tiedot

  Evästeiden, sosiaalisen median ja analytiikan kautta kerätyt tiedot ovat anonyymeja eikä niitä voida käyttää henkilöiden tunnustamiseen. Näitä tietoja käytämme verkkosivustoilla kävijöiden analysointiin, jotta voimme palvella paremmin ja kohdentaa markkinointia. Tietoja kerätään sivustojen kävijämääristä, kestosta ja kävijäpolusta sivustolla sekä tuotteiden myynnistä. Lue lisää evästeistä tästä. 

  Työnhakijoilta kerätty tieto

  Rekrytointiprosessien suorittamista varten keräämme työnhakijoiden meille toimittamia henkilötietoja. Käsittelemme meille toimitettuja henkilötietoja kyseisen työtehtävän täyttämiseen ja avoimien hakemusten kohdalla avautuvien tehtävien täyttämiseen sekä työsuhteen edellytysten arviointiin. Käsittely perustuu oikeutettuun etuumme käsitellä henkilön itse toimittamia henkilötietoja rekrytointiprosesseissa.

  Yhteistyökumppaneilta kerätty tieto

  Keräämme toimittajiltamme ja muilta yhteistyökumppaneiltamme heidän yhteyshenkilöiden ja muiden edustajien henkilötietoja ylläpitääksemme yhteistyökumppanuutta ja suorittaaksemme sopimuksiin perustuvat velvollisuutemme. Oikeus käsitellä toimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden henkilötietoja perustuu joko sopimukseen kyseisen tahon kanssa tai oikeutettuun etuun käsitellä tahon työntekijöiden tai muiden edustajien henkilötietoja.

  Kenellä on pääsy henkilötietoihini?

  Tietosi näkee vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin käsittelyn tarkoituksen toteuttaminen kuuluu. Henkilötietoja käsittelevät toimittajamme, jotka suorittavat sopimuksen perusteella tehtäviä Halti Oy:n lukuun. Toimittajilla on oikeus käsitellä henkilötietoja vain tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin ja heidän tulee toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvatoimenpiteet.

  Halti Oy ei luovuta tai myy tietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin lukuun ottamatta samaan konserniin kuuluvia yrityksiä. Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisia asianmukaisia suojakeinoja käyttäen. Suojakeinoina käytetään muun muassa sopimuksia, jotka perustuvat EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin, jotka löytyvät täältä.

  Halti Oy ei ole vastuussa kuluttajan eteenpäin jakamasta tiedosta, esimerkiksi tapauksessa, jossa kuluttaja välittää eteenpäin henkilötietoja sisältävän transaktioon perustuvan sähköpostin tai tekstiviestin (esim. tilausvahvistus tai hylätty ostoskori).

   

  Mitä oikeuksia minulla on henkilötietoihini liittyen?

  Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  • Voit olla antamatta henkilötietoja niissä tilanteissa, joissa keräämme henkilötiedot suoraan sinulta. Huomaathan, että tilauksen tekeminen, vaihto tai palautus verkkokaupasta ei tällöin ole mahdollista. Myöskään rekrytointiprosessiin osallistuminen ei ole mahdollista ilman henkilötietojen käsittelyä.
  • Voit pyytää selvityksen, mitä henkilötietoja sinusta löytyy ja tutustua niihin.
  • Voit pyytää kopion tiedoistasi sekä pyytää selvityksen, miten tietojasi käsitellään.
  • Voit kieltää suoramarkkinoinnin. Lisäämme peruutuslinkin kaikkiin lähettämiimme sähköisiin markkinointiviesteihin. Suostumuksen suoramarkkinointiin voi peruuttaa milloin tahansa. Jos peruutat suostumuksesi, päivitämme viipymättä tietokantamme emmekä enää lähetä suoramarkkinointiviestejä. Voimme kuitenkin edelleen ottaa yhteyttä, jos se on tarpeen tilaamiesi tuotteiden tai palvelujen vuoksi. Mikäli olet antanut markkinointiluvan myymälässä, voit perua suoramarkkinoinnin sähköisen markkinointiviestin peruutuslinkistä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme, lupa sähköpostimarkkinointiin / tekstiviestimarkkinointiin poistetaan järjestelmästä.
  • Mikäli tietojen käsittely perustuu suostumukseen, voit peruuttaa henkilötietojen antamasi suostumuksen milloin tahansa.
  • Voit tietyissä tilanteissa pyytää, että tietosi poistetaan kokonaan tai niiden käyttöä rajoitetaan vain osaan palveluistamme. Sinulla voi olla oikeus perustellusta syystä vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Poistamme tiedot kohtuullisessa ajassa ja edellyttäen että ei ole mitään laillista perustetta säilyttää tietojasi. Huomioithan, että asiakastilin poistamisen on lopullinen, eikä tietoja voi jälkikäteen palauttaa.
  • Voit pyytää, että virheelliset tai puutteelliset henkilötietosi korjataan. Pyrimme aina varmistamaan, että hallussamme olevat henkilötiedot pitävät paikkansa. Tarkistathan tietosi, kun teet tilausta verkkokaupassa.
  • Mikäli toimittamiasi tietoja käsitellään automaattisesti sopimuksemme tai suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus saada tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus vaatia tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti madollista.

  Olethan sähköpostilla yhteydessä osoitteeseen info@halti.fi, mikäli haluat käyttää edellä kuvattuja oikeuksiasi. Mikäli katsot, että henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti, sinulla on mahdollisuus tehdä valitus asiasta valvontaviranomaiselle.

  Kuinka pitkään henkilötietoja säilytetään?

  Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeellista tässä selosteessa kerrottujen käyttötarkoituksen täyttymiseen. Mikäli laissa asetettujen velvoitteiden osalta on tarpeellista, voimme säilyttää tietoja kauemmin. Kirjapito ja kuluttajakauppaa koskevien vasteiden hoitaminen voi edellyttää, että tietoja säilytetään kauemmin