Päästöt vähenivät - Green Office -työ jatkuu

Päästöt vähenivät - Green Office -työ jatkuu
Haltin pääkonttori Sipoossa sai vuonna 2022 WWF:n Green Office -sertifioinnin. Se on todiste siitä, että otamme ympäristöasiat huomioon toimitiloissamme, päätöksenteossamme ja toiminnassamme. WWF Green Office on toimistoille ja työpaikoille suunnattu ympäristöjärjestelmä, joka tarjoaa työkalut toimiston ympäristövaikutusten arviointiin ja sitouttaa ympäristökuormituksen pienentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti. Toimistomme tarkastetaan WWF:n toimesta kolmen vuoden välein, ja raportoimme vuosittain toteutuneista tuloksista WWF:n raportointijärjestelmään.

"Vuosi 2023 oli meille ensimmäinen vuosi, kun pystyimme vertailemaan omaa toimintaamme aikaisempaan vuoteen. Ilahduttavaa on se, että kokonaiskulutuksemme ja päästömme laskivat vuoteen 2022 verrattuna. Suurin onnistumiseen vaikuttava tekijä oli lämmitysmuoto, eli pystyimme säästämään energiaa reilusti edellisvuoteen verrattuna", kertoo Haltin vastuullisuusasioista vastaava, Head of Operations, Laura Roman.

Vuoteen 2022 verrattuna Haltin pääkonttorin päästöt kuitenkin myös kasvoivat esimerkiksi liikkumisen ja hankintojen osalta.

Haltin pääkonttorilla on jo muutaman vuoden toiminut henkilöstöstä koottu Green Office -tiimi, joka vastaa Green Office -työn jalkautuksesta koko organisaatioon. Tiimissä on edustus jokaisesta Haltin työtiimistä, ja siihen voi liittyä kuka tahansa, joka kokee asian itselleen tärkeäksi.

"Green Office -tiimillä muun muassa järjestämme sisäisiä tapahtumia, teemme henkilökunnallemme ohjeistuksia kestävän työmatkailun, jätteen kierrätyksen, vastuullisen tarjoilun ja kestävien hankintalinjausten osalta. Ympäristötyö on päivittäisiä pieniä valintoja, ja Green Office -tiimimme yksi tehtävistä on muistuttaa niistä niin itseämme kuin kollegoitammekin", kertoo tiimiin kuuluva Personnel Manager Pirjo Akkanen.

Vuodelle 2024 Haltin Green Office -tiimi on asettanut tavoitteeksi ympäristötyön tietoisuuden lisäämisen entisestään henkilöstön keskuudessa. Kasvaneiden hankinnoista aiheutuvien päästöjen, kuten painopaperihankintojen pitäminen kurissa, on toinen haastava tavoite. Tavoitteena on myös vähentää tulostuksen ja sekajätteen määrää sekä vaihtaa sähkösopimuksemme uusiutuvaan energiaan.

"Olemme kansainvälistä kasvua tavoitteleva yritys, jolloin väistämättä esimerkiksi hankinnat ja työmatkat tulevat lisääntymään. Onkin välillä haastavaa löytää päästövähennyskohteita, mutta Green Officen tarjoamaa kulutustapamittaria ja päivittäistä käyttäytymistämme tarkastelemalla löydämme varmasti parannettavaa jokaisella osa-alueella", toteaa Laura Roman.