Halti vastuullisuus tavoite

Tavoitteena olla

HIILINEUTRAALI YRITYS VUONNA 2022

Hiilijalanjäljen laskeminen

Käytämme hiilijalanjälkemme laskemiseen ja raportointiin laajasti käytettyä kansainvälistä Greenhouse Gas Protocol -standardia. Siinä yrityksen päästöt jaotellaan kolmeen luokkaan: yrityksen omat päästölähteet eli suorat päästöt (scope 1), ostoenergian epäsuorat päästöt (scope 2) ja yrityksen arvoketjusta aiheutuvat päästöt eli muut epäsuorat päästöt (scope 3).

Lähtötilannevuonna 2018 laskimme scope 1 ja scope 2 ja scope 3-päästöt. Koska tavoittelemme omien Suomen toimintojemme hiilineutraaliutta vuonna 2022, keskitymme raportoimaan niistä ja jätämme raportoinnin ulkopuolelle ostetut tuotteet ja palvelut sekä Suomen rajojen ulkopuolella tapahtuvat kuljetukset

Vuonna 2019 omien toimintojemme hiilijalanjälki oli 137256 kg CO2-eq ja se pieneni 73 % 79201 kg CO2-eq:een vuonna 2020. Raporttimme vuodesta 2019 lähtien löydät täältä.

Lisäksi olemme alkaneet kerätä tietoja toimittajiltamme voidaksemme laskea tarkemmin myös Scope 3 valmistuksessa syntyvät päästöt.

Olemme ylpeitä voidessamme sanoa pienentäneemme (pääkonttorin) jätejalanjäljen 8,2 tonnista (2019) 6,8 tonniin (2020). Lisätietoja saat täältä. Kierrätämme kaiken paperin, pahvin, bio-jätteen, lasin ja muovin Suomen jätteiden kierrätysmääräysten mukaisesti.

Logistiikassa syntyvän jätteen minimoimiseksi käytämme 3D-suunnitteluohjelmaa, pakkaamme mahdollisimman tiiviisti ja lähetämme suuremman määrän tuotteita kerralla. Katso oman toimintamme jäteraportti täältä.

Näin pienennämme hiilijalanjälkeämme

Vuonna 2019 oma toimintamme Scope 1 & 2 -hiilijalanjälki oli 137256 kg CO2-eq ja pieneni 73 % 79201 kg CO2-eq:iin vuonna 2020. Pienentääksemme ympäristöjalanjälkeämme alueissa 1, 2 ja 3 olemme tehneet useita päätöksiä ja toimia:

• Olemme aloittaneet biodieselin käytön kaikissa yrityksemme omistamissa dieselautoissa vuoden 2020 alussa. Tämän arvioidaan vähentävän päästöjämme 45 % (scope 1). Biodieselin avulla ja vaihtamalla autokanta hybridimalleihin arvioimme 70 % vähemmän päästöjä vuonna 2021.

• Vuonna 2018 omat sähköntuotantopäästömme (scope 2) olivat 31289 kg CO2-eq. Tämän vähentämiseksi olemme vuoden 2020 alussa muuttaneet omien laitosten (pääkonttorin) energialähteen 100-prosenttisesti uusiutuvaksi vesivoimaksi. Lisäksi meillä on aurinkopaneelit, jotka tuottavat 33,2% kaikesta laitoksessa käytettävästä energiasta. Meillä on vähittäiskauppoja, jotka käyttävät kiinteistönomistajan tarjoamaa energiaa. Kannustamme niitä käyttämään uusiutuvaa energiaa.

* Verkkokauppakuljetuksemme sekä varastointi kotimaassa ja kansainväliset kuriiripakettimme ovat 100% hiilineutraaleja kumppanimme Postin & UPS:inmyötä.

PAKKAUSTUOTTEET

Pakkausten osalta käytämme ympäristöystävällistä kierrätettävää pahvia ja kevään ja kesän -21 mallistosta lähtien käytämme 100% kierrätysmuovia bulkkituotanto pusseissamme. Muovisten pussiemme hiilijalanjälki oli 0,9 CO2/kg ja vaihtamalla pussimme kierrätysmuoviin pystymme tutkimusten mukaan pienentämään hiilijalanjälkeä 24 %. Tavoitteemme on, että pakkausmateriaaliemme kierrätettävyys, kompostoitavuus tai uudelleen käytettävyys toteutuu kaikissa vientimaissamme vuonna 2025

Emme pärjää täysin ilman muoveja, koska pusseilla on tärkeä rooli tuotteen suojaamisessa kosteudelta, homeelta ja vaurioilta kuljetuksen aikana, pyrimme kuitenkin vähentämään muovin käyttöä tai pienentämään muovipussiemme kokoa mahdollisuuksien mukaan. Tätä varten olemme alkaneet taittaa tuotteita eri tavalla, jotta voimme käyttää pienempiä pusseja, vaikka tuotteet saattavat tulla ryppyisiksi.

Lisäksi tarkastelemme pakkausjätettä paikallisen kierrätysinfrastruktuurin yhteydessä. Jos käytössä on järjestelmiä pakkausten kierrättämiseksi – ja pois heitettävän pakkauksen sisältämän arvon talteenottoa varten – tämä vähentää pakkausjätteen yleisiä ympäristövaikutuksia.

KULJETUS JA JAKELU

Tehokas ja ajallinen kuljetus tuotannosta asiakkaillemme luo pohjaa asiakastyytyväisyydelle ja vähentää samalla ympäristövaikutuksia ja kasvihuonekaasupäästöjä. Toisaalta mitkä tahansa viivästykset aiheuttavat kasvihuonekaasupäästöjen kasvua. Tämä johtuu siitä, että rahti, jonka läpimenoajat ovat lyhyemmät, kuten lentorahtipäästöt, vapauttaa huomattavasti enemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin merirahti. Lentoliikennettä käytetään poikkeustapauksissa, joissa nopea toimitus on priorisoitava eri syistä. Kuljetuksemme Aasiasta Suomeen tapahtuu pääasiassa merirahtina, kun taas kuljetukset eurooppalaisilta tuottajilta keskusvarastoomme myymälöihin tapahtuvat pääasiassa junalla ja maanteitse.

Kolmen viime vuoden aikana kuljetusten määrä toimittajiltamme varastoomme on vähentynyt ja sen seurauksena kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet 7,67 % vuoden 2018 759757 (kg CO2-eq) tonnista 701458 (kg CO2-eq) tonniin vuonna 2020.

Kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen on useita syitä, ja tärkein niistä on kuljetusten määrän väheneminen tarkan ennusteen sekä meidän että toimittajiemme tiukan materiaali- ja tuotantosuunnittelun ansiosta. Käyttämällä 3D-suunnitteluohjelmaa olemme vähentäneet myyntimiesnäytteiden määrää yli 50% kevään ja kesän 2020 mallistosta, vuoteen 2021 mallistoon. Logistiikkakumppanimme mukaan Aasiasta Suomeen otettujen myyntinäytteiden lentorahti on 299,6 hiilidioksidia (KG) vähemmän päästöjä tällä 50 % vähennyksellä.

Lisäksi verkkokauppamme lähetykset asiakkaille Suomessa, ovat 100% hiilineutraaleja varasto- ja logistiikkakumppanimme Postin kautta heinäkuusta 2020 alkaen (lisätietoja täältä) ja kaikki ups-logistiikkapakettimme kompensoidaan UPS:n kautta (lisätietoja täältä). Lisäksi minimoimme liikematkustamisen etätyövälineillä ja ohjeistamme henkilökuntaamme matkustamaan kevyesti. Pitkän matkan lentomatkustamoissa valitsemme Finnairin, uusien, polttoainetehokkaamman lentokoneiden vuoksi.
Etsimme myös jatkuvasti lisää valmistajia Euroopan sisältä, jotta logistiset päästöt voidaan suurelta osin vähentää.

Kiinnostaako numerot? Tässä on etenemissuunnitelmammekohti hiilineutraaliutta.

Näin kompensoimme

Kun valmistamme jotain, syntyy väistämättä päästöjä. Siksi korvaamme ne osat, joita meillä ei ole mahdollista vähentää nollaan.

Vuodesta 2020 alkaen kompensoimme myös henkilökunnan lentomatkustamisesta aiheutuvan hiilijalanjäljen (scope 3) lentoyhtiöiden kautta.

Lupauksemme pähkinänkuoressa:

2021

* Lisätä kierrätettyjen synteettisten materiaalien määrää mallistoissamme, käyttää vain kierrätettyä ja vain luomupuuvillaa 100 % puuvillatuotteissa
* Etsimme ekologisempia värjäysmenetelmiä
* Etsimme uusia tuotantopaikkoja Euroopasta

2022

* Ottaa käyttöön WWF:n vihreän toimiston ympäristöjärjestelmä
* Verkkokaupan laajennus, jonka avulla kuluttajamme voivat syöttää mittansa ja saada yksilöllisiä istuvuussuosituksia todellisten tuotetietojen perusteella.

Halti vastuullisuus
Tuotteen hiilijalanjäljen laskeminen

Olemme aloittaneet myös tuotteidemme hiilijalanjäljen laskemisen (scope 3) vuonna 2020. Tuotteen hiilijalanjälki (PCF) koostuu kuidun ja muun materiaalin tuotannosta, valmistuksesta, kuljetuksesta ja jakelusta, tuotteen käytöstä sekä tuotteen elinkaaren loppupäästä eli siitä mihin se lopulta päätyy. Olemme aloittaneet tiedonkeruun edellä mainituista osa-alueista muodostaaksemme tuotteidemme elinkaarianalyysin (LCA, life cycle analysis).

Tutkimusten mukaan, tuotteen hiilijalanjälkeen eniten vaikuttavat vaiheet ovat värjäys, kankaan koostumus sekä tuotteen loppusijoitus (end of life management), joten suuntaamme fokuksemme ensisijaisesti näihin.