VAATTEENI TEKIJÄT

PITKÄKESTOISET SUHTEET TEHTAISIIN

Pitkäkestoiset liikesuhteet tuotantolaitoksiin ovat Haltille erittäin tärkeitä. Kestävän kehityksen saavuttaminen on yhteistyötä, ja lähes kaikki kumppanuudet tuotantolaitosten kanssa ovat olleet pitkiä, jotkut jopa yli 40 vuotta.

Valmistamme vaatteita, kenkiä ja varusteita useissa eri maissa. Kiina on vuosien saatossa muodostunut urheilutekstiiliteollisuudessa suurimmaksi valmistajamaaksi vaativissa teknisissä tuotteissa. Osa tuotannostamme tehdään myös Euroopan maissa. Sukkia ja pipoja valmistamme Suomessa. Meillä on laadunvalvontatiimi, joka vierailee säännöllisesti tehtailla saadaksemme tietoa ja näkemystä siitä, miten ja missä olosuhteissa tuotteitamme tehdään. Julkaisemme toimittajalistan, jossa kerromme missä mitkäkin tuoteryhmämme valmistetaan ja kauanko yhteistyömme on kestänyt.

Vaatteeni tekijä, voithan hyvin?

Tehtaidemme työntekijät ovat osa tuotantoketjuamme ja haluamme pitää heistä huolta. Kuulumme kansainväliseen amfori BSCI-järjestöön, jonka tukemana pyrimme kehittämään sitä, että työntekijöiden työoloista, -ajoista ja riittävästä palkkauksesta huolehditaan. Emme salli lapsityövoimaa, korruptiota emmekä syrjintää. Edistämme työntekijöiden tietoisuutta heidän oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan vaikuttaa epäkohtiin työpaikalla. Amfori-jäsenyys edellyttää säännöllisiä, ulkopuolisen tarkastajan tekemiä, objektiivisia, puolueettomia ja riippumattomia tarkastuksia.

Amfori BSCI tarjoaa tuotantolaitoksille jatkuvasti koulutuksia, joissa he saavat uusimman tiedon sosiaalisen vastuun kantamisesta työnantajana ja kuinka niitä integroidaan käytäntöön. Halti kannustaa kaikki tuotantolaitoksiaan osallistumaan Amfori BSCI:n koulutuksiin.

Pyrimme hyödyntämään tehtaiden hiljaisempia aikoja, jolloin voimme osaltamme vähentää työntekijöihin kohdistuvaa ylityöpainetta ja mahdollistaa heille vakaan toimeentulon ympäri vuoden. Noudatamme Amforin epäkohtiin puuttumisen käytäntöjä sekä heidän tavoitteitaan ja ohjeitaan riittävän elintason mahdollistamiseksi tehtaidemme työntekijöille. Lue lisää vuosiraportistamme.

Haltin eettinen ohjeistus

Erilaisten auditointien lisäksi jokainen toimittajamme allekirjoittaa Haltin oman Service Level Agreement sopimuksen, jossa työnantaja takaa jokaisen Haltin suoran tai epäsuoran työntekijän perusihmisoikeudet sekä reilun ja kunnioittavan kohtelun. Sopimus sisältää  Amfori BSCIn eettisen ohjeistuksen, Code of Conductin, joka perustuu ILO:n (International Labour Union) ohjeistuksiin sekä YK:n ihmisoikeus- ja liiketoimintaperiaatteisiin. Eettisen ohjeistuksen mukaan Halti ei hyväksy pakko- tai lapsityövoimaa, vankeja eikä laittomia työntekijöitä, henkistä tai fyysistä väkivaltaa, kurinpitoa eikä kiusaamista. Raskaana olevien naisten syrjintä työelämässä ei ole sallittua. Suosittelemme myös jokaiselle
työntekijälle liittymistä toimialansa liittoon ja mahdollisuutta
kollektiiviseen vaikuttamiseen työoloihin liittyen. 

Toimittajien valintaprosessi

Valitsemme huolella toimittajamme ja yhteistyökumppanimme, ja teemme sen vakiintuneen prosessin kautta. Ensimmäisenä analysoimme potentiaalisen toimittajayrityksen profiilin, asiakaskunnan sekä sertifioinnit. Teemme kyvykkyysanalyysin toimittajan omien sekä ulkopuolisten arviointien perusteella. Analysoimme heidän toimitilansa ja välineensä. Ennen kuin aloitamme yhteistyön teemme vielä tarkastuskäyntejä, laatutarkastuksia ja kiinnitämme huomiota sosiaalisen vastuun toteutumiseen tehtaalla. Yhteistyö alkaa testitilauksilla, joita valvoo paikallinen laaduntarkastustiimimme. Valvomme kumppanimme toimintaa ja teemme tarkastuksia säännöllisesti.